Вхід до особистого кабінету
I півріччя 2019

Огляд ринку СПК України

Аналіз ринку за даний період розкриває такі актуальні питання: стан справ у галузі, розвиток та збут продукції, партнерські відносини та очікування ринку на ІІ півріччя 2019 року. Огляд складено на основі опитування керівників провідних виробничих підприємств СПК в Україні.

Вступ

Віконний ринок України зараз переживаєперехідний період.З одного боку, помітно певний спадринку, який був відчутний ще торік і продовжився у 1-му півріччі поточногороку.З іншого боку, активна конкуренція наринку змушує основних гравців ринку більш активно приділяти увагу своємурозвитку. Ми бачимо, що провідні виробничі компанії галузі все активнішезаймаються своїм просуванням і щороку приділяють все більше уваги розвиткусвого продукту, бренду, сервісу, а також розвиненню дилерської мережі.У такій ситуації, зрештою, виграєпокупець, який вже зараз диктує попит на якісні вікна, додатковий сервіс ігарантії.Усе впевненіше в обсягах продажукомпаній превалює продукція стандарт-класу, економний сегмент все помітніше відстаєвід лідера. Щороку дедалі більше зростає попит на енергозберігаючі табагатофункціональні вікна та двері.Безумовно, віконний ринок Українирозвивається, але не такими темпами, як би хотілося, з урахуванням політичноїта економічної ситуації в країні.Тим не менш, ведучі компанії галузі прогнозуютьутримання обсягів ринку на рівні минулого року чи навіть бачать невелике зростанняпоказників у 2-му півріччі 2019 року.

50%

опитуваних компаній відмітили зниження обсягуринку у 1-му півріччі 2019 року, в середньому - на 10%.

45%

компаній обрали для себе стратегію розвитку продукту тасервісу, 40% компаній - стратегію розвитку дилерської мережі і 45% опитаних –стратегію оптимізації затрат.

60%

респондентів відзначили, що у звітній період незмінювали склад свого продукту, тільки деякі компанії провели часткову змінукомплектуючих.

80%

компаній відмітили, що у їх сумарному обсязі продажівпереважала продукція з енергозберігаючими властивостями.

35%

компаній прогнозують у 2-му півріччі покращення ситуаціїв галузі та невелике збільшення обсягу ринку у порівнянні з показникамиминулого року, 30% очікують, що ринок залишиться на рівні минулого року.

Стан справ у галузі

Половина ведучих компаній галузівідзначили, що об’єм ринку СПК України у1-му півріччі 2019 року знизився, у середньому – на 10%. Проте третина опитанихкомпаній вказали на деякий ріст показників, а п’ята частина респондентів відзначили,що обсяг ринку, в цілому, залишився на рівні минулого року. Певну розбіжність в оцінках ринку мивже не раз зустрічали впродовж своїх досліджень. (Тільки вкрай негативні ситуаціїу галузі (2014, 2015 роки) чи, навпаки, дуже позитивні оцінки (2017 рік) були охарактеризованіреспондентами майже одностайно).Це говорить про те, що зараз ринок продовжуєрозвиватися, але не рівномірними темпами для його учасників, з урахуваннямрізних можливостей і попиту у регіонах, а також враховуючи активність окремихучасників ринку.  Тим не менш, за оцінками експертів тааналітичними висновками нашої компанії у 1-му півріччі 2019 року, все ж таки, відзначився спад ринку – у діапазоні від 5% до 10%у порівнянні з аналогічними показниками 2018 року. Причинами цього, безумовно, є пройдешнівибори та мінлива політична, а з нею й економічна ситуації в країні у цейперіод. Звісно, у час політичних змін істотно знижується обсяг будівельногосектора, особливо страждає бюджетний сегмент цього ринку. Усі ці фактори суттєвовпливають на розвиток віконної галузі.Проте, забігаючи наперед, скажемо, щобільшість опитуваних нами компаній, незважаючи на спад ринку у першому півріччі,сподіваються на поліпшення ситуації в галузі та очікують, що до кінця поточногороку ринок вирівняє свої показникиабо навіть покаже невелике зростання.

Як Ви оцінюєте обсяг ринку СПК в 1-му півріччі 2019 року щодо 1-го півріччя 2018 року?

diagrams_UA_2019_1 circle.jpg

На Вашу думку, якою була частка скління нового будівництва в 1-му півріччі 2019 року в розрізі загального обсягу ринку?

diagrams_UA_2019_3 circle.jpg

Як Ви оцінюєте обсяг ринку СПК в 1-му півріччі 2019 року щодо 1-го півріччя 2018 року?

diagrams_UA_2019_2 linear.jpg

Розвиток продукції

Згідно з результатами опитування, у 1-му півріччі 2019 року в продажах провідних виробничих компаній СПК України переважала продукція стандарт-класу. Причому, частка продукції цього сегмента помітно зросла в порівнянні з показниками аналогічного періоду минулого року і з показниками річного опитування 2018 року.

У першому півріччі 2018 року продукція середнього цінового сегмента лідирувала у продажах 60% опитаних компаній, за підсумком 2018 року - у 62% компаній. У першому півріччі 2019 роки вже 70% опитаних компаній вказали на те, що в їх обсягах продажів переважав саме стандарт-сегмент.
У зв'язку з цим, в обсягах продажів у компаній зменшилася частка преміум-сегмента, що зрозуміло в умовах економічного фону країни. Але також компанії вказали на зменшення частки економного продукту. Навіть у непростих для галузі умовах, компанії не переключили свій вектор розвитку на здешевлення продукцію, а обрали оптимальний варіант «ціна-якість».

Крім того, компанії відзначили, що майже не змінювали постачальників комплектуючих у вказаний період. Лише третина опитаних провели часткову заміну комплектуючих.

Як змінилася Ваша продуктова лінійка в 1-му півріччі 2019 року?

diagrams_UA_2019_4 circle.jpg

Продукція якого цінового сегмента переважала в Вашому обсязі продажів в 1-му півріччі 2019 року?

diagrams_UA_2019_5 circle.jpg
Що стосується асортименту реалізованої продукції, то у 1-му півріччі 2019 року компанії відзначили наступні результати своїх продажів.

По-перше, істотно зріс попит і, відповідно, реалізація енергозберігаючих вікон.

Якщо в минулому році 67% опитаних компаній вказали, що в їх обсягах продажів переважали «теплі» вікна, то у звітному періоді це відзначили вже 80% компаній.

Вікна стають більш функціональними, оснащеними додатковими функціями і властивостями. Цьому сприяють, як програми з енергозбереження, так і обізнаність кінцевих споживачів щодо переваг того чи іншого віконного продукту.

По-друге, в обсягах продажів провідних компаній галузі зростає частка віконних конструкцій, оснащених протизламними елементами. Щороку цей продукт набуває все більшої популярності для скління будівель приватного будівництва, котеджів, таунхаусів, а також такі вікна та двері особливо актуальні для скління квартир 1-го та останніх поверхів висотних будівель. Частка зламостійких віконних конструкцій у звітному періоді у більшості опитаних компаній зросла в середньому на 5% в порівнянні з показниками минулого року.

А ось попит на «глухі» вікна з кожним роком зменшується. Вікна без стулок стають менш затребуваними на ринку. Це відповідає європейським тенденціям, де кожне вікно повинно мати можливість відчинятися. Результати поточного опитування показують, що в 90% випадках кількість «глухих» вікон у опитаних компаній не перевищує 20% від загального обсягу реалізованої продукції.

Також помітна тенденція росту популярності міжкім-натних дверних конструкцій з ПВХ з використанням дверних замків.

Металопластикові вхідні та міжкімнатні двері все частіше встановлюються в житлових будинках, офісних, складських приміщеннях і громадських установах. Вони все впевненіше займають вигідну позицію за ціною, якістю та дизайном в порівнянні зі шпонованим і навіть алюмінієвими дверима.

Варто відзначити, що за останні кілька років асортимент металопластикових дверей помітно зріс. Це особливо було помітно на будівельній виставці InterBuildExpo, яка проходила у березні цього року.

Розвиток цієї тенденції підтверджують і результати наших опитувань. Ми бачимо, що частка понад 15% від сумарного обсягу продажів компаній цього продукту зросла. (Вказали на це 45% компаній у звітному періоді, у 2018 році таку частку відзначили 38% опитуваних).

Усі представлені вище тенденції показують, що попит споживачів віконного ринку України вже досить високий. Більшою мірою саме він стає додатковим стимулом для розвитку галузі та подальшого росту віконних компаній.

Яку частку в Ваших обсягах склали продажі "глухих" вікон у 1-му півріччі 2019 року?

diagrams_UA_2019_6 circle.jpg

Яку частку в Ваших обсягах продажів в 1-му півріччі 2019 року склали енергозберігаючі вікна?

diagrams_UA_2019_7 circle.jpg

Яку частку в Ваших обсягах продажів в 1-му півріччі 2019 року склали вікна з протизламними елементами?

diagrams_UA_2019_8 circle.jpg

Яку частку в Ваших обсягах продажів в 1-му півріччі 2019 року склали дверні ПВХ конструкції з використанням дверних замків?

diagrams_UA_2019_9 circle.jpg

Збут та просування продукції

У першому півріччі 2019 року найбільш ефективними інструментами для стимулювання збуту були, перш за все, самостійні акції компаній та надання додаткових послуг та сервісів клієнтам. Це підтверджує вибір більшості компаній (розвитку свого бренда, продукту, сервісу), який ми бачили у перших графіках цього обзору.

Крім того, компанії розуміють, що саме додаткові сервіси та послуги на сьогоднішній день можуть допомогти отримати позитивні відгуки та рекомендації серед споживачів, що теж сприятливо впливає на розвиток бренда компанії. Безумовно, ціна, як мотивуючий фактор збільшення продажів, завжди є вагомим аргументом.

Варто відзначити, що спільні акції з партнерами теж показали свою ефективність. Це відзначили 35% опитаних компаній.

Компанія AXOR INDUSTRY розуміє силу цього інструменту, тому щороку впроваджує піврічні акції для віконних компаній і їх дилерів. Цього року акція «AXOR – код успіху» проходить впродовж 9 місяців, учасниками якої є не тільки віконні дилери, а й фахівці з монтажу. Для чого було спеціально розроблено та впроваджено мобільний додаток AXOR (IOS, Android).

Такі інструменти також показують свою результативність і затребуваність на ринку з метою збільшення обсягів продажу, як компаній-виробників, так і безпосередньо віконних дилерів.

Які інструменти для стимулювання збуту Ви використовували найбільш активно в 1-му півріччі 2019 року?

diagrams_UA_2019_10 linear.jpg
Стосовно інструментів просування продукції та акцій компаній у звітному періоді, можна окремо відзначити рекламу у соцмережі та в пошукових системах, які вже впродовж декількох років показують високу результативність у віконному бізнесі.

Звісно, ведучі компанії галузі також використовують більш масштабне рекламне просування за допомогою телевізійної та зовнішньої реклами, які дають відчутну віддачу та вдало «працюють» на бренд.

Але ці види реклами є дуже грошово витратними, тому більшість віконних компаній віддають перевагу саме просуванню в інтернеті, як більш доступному, але досить ефективному інструменту.

Варто сказати про участь компаній у галузевих заходах (конференціях, виставках, форумах тощо). За останні 2 роки, у порівнянні з попередніми роками, галузеві форуми та виставки набули більшої розвиненості. І зараз ми бачимо значний розвиток цього напряму, який, маємо надію, буде розвиватися надалі і стане важливим плацдармом для віконних компаній, як для презентації та демонстрації своїх новинок і технічних розробок, так і для обміну професійними думками щодо розвитку віконної галузі країни, що вкрай важливо.

Які інструменти з просування продукції/акцій показали найбільшу ефективність у 1-му півріччі 2019 року?

diagrams_UA_2019_11 linear.jpg

Партнерські відносини

Цікаві дані ми отримали щодо питань про найважливіші критерії та значущі аргументи при виборі партнерів у віконному бізнесі.

Перший графік відображає, які фактори найбільш важливі для компаній-виробників при визначенні партнера-постачальника комплектуючих. Другий графік показує, що, на думку опитуваних компаній, найбільш важливе для їх дилерів.

Оберіть, будь ласка, декілька найбільш значущих аргументів, які важливі для Вашої компанії при виборі постачальників комплектуючих?

diagrams_UA_2019_12 linear.jpg
У зв’язку з тим, що більшість виробничих компаній галузі бачать необхідність розвитку власного сильного бренда, вони розуміють, що для досягнення своєї мети важлива співпраця з надійними і сильними партнерами-постачальниками. Робота з партнерами, які в собі поєднують і якість продукції, що поставляють на виробництво, і сервіс з технічною підтримкою, і оптимальну ціну, щоб виробник міг конкурувати з готовим продуктом на ринку. І, звісно, важливо, щоб цей партнер мав професійний колектив, готовий до спільного вирішення важливих завдань.

Тому зрозуміло, що для провідних виробників галузі важлива «золота середина». Вона повинна поєднувати у собі якість, ціну, сервіс, технічну підтримка та високу лояльність партнерів.

Як Ви вважаєте, які пріоритети в партнерстві найбільш важливі для Ваших дилерів?

diagrams_UA_2019_13 linear.jpg
Для дилерів, перш за все, важливе розумне співвідношення ціни-якості готової продукції і також лояльність виробників, яка дуже вагома при вирішенні певних питань, які бувають у будь-якому бізнесі.  
Безумовно, для багатьох віконних дилерів важливі і бренди, з якими вони працюють, які легше просувати на ринку, а також акції, як інструменти збільшення збуту, що ми бачили у попередніх графіках.

Очікування на ІІ півріччя 2019 року

Більшість аналітичних прогнозів розвитку віконної галузі України говорять про те, що у другому півріччі 2019 року ситуація на ринку повинна певною мірою покращитися. За попередніми оцінками падіння ринку повинно зменшитися до 5-7% або навіть вийти в «0» до кінця року.

Звісно, на розвиток ринку СПК та в цілому на економічний стан справ в країні будуть суттєво впливати результати політичних змін. Маємо надію, що згодом повинні з’явитися і стабілізація політичної ситуації, і певний економічний розвиток.

Зрозуміло, що думки і оцінки компаній щодо результатів другого півріччя розділилися.

Третина компаній виразили думку, що ринок все ж таки покаже скорочення – у середньому до 10%. Інша третина опитаних очікують, що у другому півріччі буде покращення справ та зріст обсягів – у середньому до 10%, розраховуючи в першу чергу на збільшення показників у активний сезон продажу.

Майже третина компаній вважають, що падіння ринку врешті сповільниться і ситуація покращиться до показників минулого року. (Варто відзначити, що торік були достатньо непогані показники за підсумком року).

Як буде розвиватися ситуація в галузі насправді – покаже час. Але вже зараз зрозуміло, що віконний ринок України, незважаючи на тимчасові зміни, вже достатньо сильний та має великі перспективи. І ведучі компанії галузі у наступному сезоні продовжать приділяти увагу розвитку та укріпленню своїх позицій.

Згідно опитування, переважна більшість провідних компаній-виробників у 2-му півріччі продовжать розвивати свій бренд, дилерські мережі та зміцнювати свої позиції на ринку. Певна річ, у такій ситуації значно посилиться конкуренція.

Підводячи підсумки даного аналізу за 1-ше півріччя 2019 року та очікувань до кінця року , треба відзначити, що тенденція розвитку бренда у провідних компаній галузі проходить «червоною лінією» крізь всі відповіді респондентів. І це зрозуміло, бо саме власний сильний бренд дає можливість подальшого стабільного розвитку компаній та закріплення сильних позицій на ринку.

Ваш прогноз ринкової ситуації на 2-е півріччя 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року?

diagrams_UA_2019_14 circle.jpg

Чому Ви будете віддавати пріоритет в своєму розвитку в 2-му півріччі 2019 року?

diagrams_UA_2019_15 linear.jpg